Aangepast wonen

Een bestaande woning aanpassen zodat ook een gehandicapt gezinslid er gebruik van kan maken, is een uitdaging die wij niet uit de weg gaan. Wij spelen daarbij als architect al in het subsidietraject een rol.

Wij kunnen voor u een tekening maken die voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen inzake de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). We zijn op de hoogte van al deze eisen en hebben al menig traject met succes afgerond.

Door al tijdens het subsidietraject een rol te spelen is de kans op een succesvolle subsidietoekenning het grootst. Dit zorgt er voor dat de kosten van een aanpassing dragelijk zijn en het project binnen budget blijft.